-20%

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

280,00

280,00

Sepete ekle
Şimdi Satın Al
Kategoriler:

Bu eserde Türk İslâm Düşüncesi, bir zaman dilimi ve bazı şahsiyetlerle sınırlandırılmıştır. Zaman dilimi, Türklerin İslâm’ı kabulüyle 18. yüzyılın sonuna kadarki dönemi içerir. Ele alınan şahsiyetler ise felsefî-düşünsel-dinsel yönleri ağır basan düşünürler ve filozoflardır. Eser bu yönleriyle Türk İslâm Düşüncesi Tarihi ile ilgili bir örneklem denemesinde bulunmaktadır.

Bu çalışmada ele alınan konular, düşünürler ve onların görüşleri dört ana bölüm altında sunulmuştur. Birinci Bölüm, “Türk İslâm Düşüncesi Tarihine Giriş” başlığını taşımakta olup, Türk İslâm Düşüncesinin çerçevesinin, tarihsel arkaplanının, dil edebiyat ve kültürü ile İslâm öncesi Türk Düşüncesine bakışın incelendiği ana bölümdür. Bu bölüm, Türk İslâm düşüncesinin önemli simalarının anlaşılmasına yönelik bir hazırlık özelliği taşımaktadır. İkinci bölüm “Türkistan’da Türk Düşüncesi” başlığını taşımakta olup Türkistan denen coğrafyada öne çıkmış şahsiyetlerin tarihsel sıralamaya göre incelendiği bölümdür. Üçüncü bölüm “Osmanlı Öncesi Anadolu’da Düşünce” adını taşımakta ve genel olarak Osmanlı öncesinde Anadolu’da boy göstermiş çok önemli düşünürlere dikkat çekmektedir. Dördüncü bölüm ise “Osmanlı’da Düşünce” başlığını taşımakta olup Osmanlı devletinde 18. yüzyıl alt sınır kabul edilerek öne çıkan simaları ele alan bölümdür. Bu bölümde tasavvuf felsefesinden mantığa kadar farklı alanlarda belirginleşmiş düşünürler, okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

YAZARLAR
Türk İslâm Düşüncesi Tarihine Giriş/Ömer Bozkurt
Türk İslâm Düşüncesinin Tarihsel Arkaplanı/Eyüp Öztürk
Türk İslâm Coğrafyasında Dil, Edebiyat ve Kültür/Abdulselam Arvas
İslâm Öncesi Türk Düşüncesine Bakış/İsmail Taş

Mâturîdî/Sönmez Kutlu
Fârâbî/Şenol Korkut
Yusuf Has Hâcib/İsmail Taş
Edip Ahmet Yüknekî/Ebubekir Sıddık Şahin
Kaşgarlı Mahmud/Ebubekir Sıddık Şahin
Ahmet Yesevî/Kadir Özköse
Ali Şîr Nevâî/Bilal Çakıcı
Esîrüddin Ebherî/Hüseyin Sarıoğlu
Ahi Evran/Kazım Arıcan
Hacı Bektaş-ı Velî/Bayram Ali Çetinkaya
Mevlânâ/Sezai Küçük
Sadreddin Konevî/Murat Demirkol
Yunus Emre/Birgül Bozkurt
Dâvûd el-Kayserî/Mehmet Bayrakdar
Molla Fenârî/Ali Çetin
Şeyh Bedreddin/Ali Kozan
Hacı Bayram-ı Velî/Cevdet Kılıç
Hocazâde Muslihiddin Mustafa/Ömer Faruk Erdoğan
Molla Lütfî/İbrahim Maraş
Kemal Paşazâde/Şamil Öçal
Taşköprülüzâde/Hacer Şahinalp
Kınalızâde Ali Çelebi/Ayşe Sıdıka Oktay
Yanyalı Es‘ad Efendi/Kazım Sarıkavak
Akkirmanî/Hatice Toksöz
Erzurumlu İbrahim Hakkı/Hayrani Altıntaş
İsmail Gelenbevî/Ahmet Akgüç

Basım Yılı

Boyutları

Dili

ISBN

Sayfa Sayısı

Yazar

Yorumlar

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Türk İslam Düşüncesi Tarihi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir