-20%

İSLAM SANATLARI – Kozmolojik Dengenin Sanatsal Tezahürleri

400,00

400,00

Sepete ekle
Şimdi Satın Al
Kategoriler:

İslam sanatları ve mimarisi yatay ve dikey boyutlarla sembolize edilen ilahî ve beşerî boyutların buluşma alanı olma vasfını haizdir. Arap alfabesinin ilk iki harfi olan ‘elif’ ve ‘bâ’ harflerinde temsil edilen bu sembolizm, ilahî kaynaktan zühûr eden tecelli ve tezahürleri varlık alemine estetik bir surette yansıtma çabasıdır. Bu çaba aynı zamanda kozmolojik denge ve ahengin görünür kılınması gayesine matuftur. Zira insanın ‘kemâl’ arayışı kainattaki düzenle mütenasib bir hatt-ı hareket içinde olmasıyla mümkündür. Müslüman sanatkarın bu arayışı onun Yaratıcı karşısındaki ontolojik duruşunu da belirler. Bu duruş ise ona, tezahürler farklı olsa da eşyanın hakikatinin ve menşeinin bir olduğunu hatırlatır.

 

ESERDE YER ALAN MAKALELER

İSLAM SANATININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ/ Mehmet Yolcu, Ramazan Barman

İSLAM SANATININ TEVHÎDİ TEMELLERİ / Ramazan Altıntaş

ALLAH İNANCININ KLÂSİK İSLÂM SANATLARINDAKİ YANSIMALARI / İbrahim Coşkun

ARAP HATTININ ESTETİĞİ VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ / Hamit Salihoğlu

İSLAM SANATLARINDA SEMBOLİZM / Ferhat Soyer

SANATIN VE DİNİN KÖKENİNİ MAĞARADA ARAMAK: KAYA RESİMLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER / Bilal Toprak

KUR’ÂN’DA YAZI VE MEDENİYET / Yılmaz Karadoğan

HADİS KÜLTÜRÜNDE KALEM VE YAZI / Ali Karakaş

RESM-İ OSMÂNÎ’YE GÖRE BİR MUSHAF NASIL YAZILIR? -ÖMER ZARÎFÎ EFENDİ’NİN MANZÛM KAVÂİD-İ KUR’ÂN RİSÂLESİ / Ahmet Tanyıldız.

NECİP FAZIL KISAKÜREK, SEZAİ KARAKOÇ VE İSMET ÖZEL ÖRNEKLERİYLE TÜRK-İSLÂM SİYASET DÜŞÜNCESİNDE YAZI VE ALFABE MESELESİ / İdiris Demirel

“İLMÜ’L- CEMAL (ESTETİK İLMİ)” VE İNSAN İLİŞKİLERİ / Mehmet Gedik

KUR’AN VE SÜNNET PERSPEKTİFİNDEN “ESTETİK” KAVRAMINA BAKIŞ / Hüseyin Çelik

İSLÂM SANATLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE HADİSLERDE “ESTETİK” TASAVVURU / Emine Demil

VAHİD PAŞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEKİ TAM ZEMİN GEOMETRİK TEZYİNATLI CİLTLER / Yasin Çakmak

TİEM. 1926 (HÜSEYİN BAYKARA DİVANI) VE TSMK. Y. 64 NUMARALI YAZMALARIN TEZYİNİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / Volkan Cihan

ANADOLU SELÇUKLU DEVRİ MİMARİ TEZYİNATINDA GEÇME-ZENCEREK MOTİFİ / Çiğdem Önkol Ertunç

KONYA MERKEZİNDE BULUNAN 13. YÜZYIL YAPILARINDA MA’KILİ YAZILAR / Şerife Çakır

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MEVLANA TÜRBESİNDE KULLANILAN ÇİNİLER VE ÜRETİM TEKNİKLERİ / Çetin Öztürk

12.-14. YÜZYIL NİKSAR YAPILARINDA TAŞ SÜSLEME / Müslüm Aydın

MUSTAFA DÜZGÜNMAN’IN İLK ÇIRAĞI EBRUCU TİMUÇİN TANARSLAN/ Ömer Sabuncu

MİLLİ MİRASTAN EVRENSEL GELECEĞE EBRU SANATININ TARİHİ KAYNAKLARINDA ‘YÜREKLİ EBRU’ VE MENŞEİ / Mustafa Hakkı Ertan

Basım Yılı

Baskı

Boyutları

Editör

ISBN

Sayfa Sayısı

Yorumlar

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İSLAM SANATLARI – Kozmolojik Dengenin Sanatsal Tezahürleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir