30%

Türkiye’de Ailenin Dönüşümü

 35,00  24,50

Kategoriler:
ISBN

9786054239320

Yazar

Basım Yılı

2012

Dili

Türkçe

Boyutları

160*240

Sayfa

234

Açıklama

Son iki yüz yılda yaşanan değişimlerden en çok etkilenen iki kurumun “aile” ve “din” kurumları olduğu söyle-nebilir. Değişimle ilgili olarak, Türkiye’de “aile” ve “din” konularında pek çok sosyolojik araştırma yapılmıştır. Türk aile yapısı üzerinde şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araştırma, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanıp DİE aracılığıyla yürütülen 1988 tarihli “Türk Aile Yapısı Araştırması”dır. “Sosyal değişme ve din” içerikli araştırma-ların ise genellikle Türk toplumunun dindarlık temellerini belirlemeye yönelik olduğu görülmektedir.
“Türk Ailesinin Dönüşümü ve Din” başlığını taşıyan bu araştırma ise, “aile” ve “din” konularını birlikte ele al-masıyla değişim eksenli diğer araştırmalardan farklılaşmaktadır. Araştırma, değişim sonucunda “aile” ve “din” gibi iki önemli sosyal müessesede meydana gelen değişimler ile bu değişim neticesinde sosyal yapıda meydana gelen fonksiyonel bozuklukların tespiti ve çözüm yollarının bulunmasını da amaçlamaktadır. I. Aile Şurası (1990) “Sosyo-Kültürel Değişme ve Gelişme komisyonu”nun raporunda, Türk ailesinin, yaşanan tüm değişimlere rağmen bir kurum olarak çözülme tehlikesi ile karşı karşıya olmadığı belirtilmektedir. Ancak, değişen her sosyal yapının bir takım problemleri de beraberinde getireceği, vaktiyle basit gibi görünen problemlerin zamanla büyüyerek çözülmeye neden olabilecek daha büyük problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağı da unutulmamalıdır. Değişme süreci içerisinde sürekliliğin sağlanması, problemlerin zamanında teşhis edilerek düzeltilmesiyle mümkün olabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, araştırmanın, ailenin sürekliliği konusundaki çalışmalara katkı sağlayacağı düşünce-sindeyiz.