30%

Türkiye Türkçesinde Kılınış

 25,00  17,50

Kategoriler:
ISBN

9786054239009

Yazar

Basım Yılı

2009

Dili

Türkçe

Boyutları

160*240

Sayfa

168

Açıklama

Fiiller, en kısa tanımıyla dil dışı dünyadaki “olay”ların dildeki karşı¬lığı¬dır. Fiil tabanında, çekimlenmiş fiillerde olduğu gibi geç¬miş zaman, şimdiki zaman ya da gelecek zaman biçiminde yo¬rum¬¬la¬na¬bi¬lecek belirli bir za¬man ifadesi yoktur. Ancak, dış dünyadaki olayların bir ger¬çek¬leşme tarzı vardır. Diğer bir ifadeyle olayların gerçekleşme biçimleri ve süreleri farklılık gös¬te¬re¬bil¬¬mek¬te¬dir. Bu farklı du¬rumlar fiil tabanının anlamına da yansır.
Fiilde anlatılan olayın gerçekleşme sürecinde belli nokta ya da noktalar önemlidir. Bu önemli noktalar fiilden fiile değişerek “sınır” veya “sürek”, ola¬bilir. “Kılınış”, fiil ta-banındaki ola¬yın gerçekleşme tarzı itibariyle zaman çizgisinde belli noktalara vurgu yapması veya yap¬ma¬masıdır. Daha kısa söyleyişle kılınış, bir fiilin iç zamanıdır.
Türkçede bazı eklerin işlevinde eklendiği fiil tabanının kılınış tipi etkili olur. Bu yüzden kılınış ayrı bir kategori olmasına rağmen, bu alandaki çalışmalar bakış ve sonuçsallık gibi alanların yanı sıra kılınış ile doğrudan ilişkili olmayan yapı bilgisi araştırmaları için de gereklidir.