-20%

XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri

120,00

Stokta yok

Kategoriler:

On yedinci yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde siyasî, askerî ve iktisadî alanda durağanlaşma ve gerilemenin işaretleri görülmeye başlarken, coğrafî keşiflere ve fikrî alandaki gelişmelere bağlı olarak Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri; bunları takip eden yüzyıllarda ise Kilise’nin hâkimiyeti kırılarak dinî taassuptan kurtulmalarına vesile olan Aydınlanma hareketi ortaya çıkmıştır. Aydınlanma bilimsel çalışmaların önünü açmış, bilimsel çalışmalar da Sanayi Devrimi’nin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Böylece Avrupalılar, maddî ve teknik açıdan üstünlük elde etmeye başlamışlardır. Osmanlı Devleti’nin yıkılışına doğru giden süreç ise, İslâm coğrafyasında yaşayan düşünürleri, Müslümanların karşı karşıya kaldığı kötü gidişatı sorgulayıp analiz etmeye, çözüm bulmak için birtakım fikrî ve siyasî çabalara sevk etmiştir.

XIX. yüzyılda İslâm coğrafyasının pek çok bölgesinde yetişen düşünürler hem kendi toplumlarının hem de bütün İslâm âleminin kötü durumunu düzeltmek için bir dizi çözüm önerisinde bulunmuşlardır. Çalışmanın içeriğinde de görüleceği üzere, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde yetişen bu düşünürler homojen bir düşünce yapısına sahip değildirler. Fakat yöntemler ve söylemler farklı olsa da, bütün çağdaş İslâm düşünürlerinin ortak hedefinin, tasvir edilmeye çalışılan duruma çözüm bulma ve Müslümanların tekrar ihyasını sağlama noktasında odaklandığı söylenebilir.

Ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapan ve konunun uzmanı akademisyenlerin katkıda bulunduğu böylesine geniş çaplı ve derli toplu bir çalışmanın alandaki eksikliği doldurmuş olacağını düşünüyoruz. Bu çalışmada İslâm dünyasının farklı coğrafyalarından; Anadolu’dan İsmail Fennî, Said Halim Paşa, İzmirli İsmail Hakkı, Mehmed Âkif, Ziya Gökalp ve Elmalılı; Orta Asya’dan Şehâbüddin Mercânî, Gaspıralı, Abdürreşid İbrahim ve Musa Carullah; Hint-Alt Kıtası’ndan Seyyid Ahmed Han, Muhammed İkbal, Mevdûdî ve Fazlurrahman; Orta Doğu’dan Cemâleddin Efgânî, Abduh,  Cemâleddin Kâsımî, Seyyid Kutub, İsmail Râci Fârukî ve Ali Şeriatî; Kuzey Afrika’dan ise Tunuslu Hayreddin Paşa, Mâlik Binnebî ve Muhammed Âbid Câbirî gibi düşünürlerin hayatı, eserleri ve başlıca görüşleri ele alınmıştır.

 

XIX. ve XX. YÜZYILDA İSLAM DÜNYASI / M. Saffet Sarıkaya

İSMAİL FENNÎ ERTUĞRUL (1855-1946) / Kemal Sözen

SAİD HALİM PAŞA (1864-1921) / Ferhat Ağırman

İZMİRLİ İSMAİL HAKKI (1868-1946) / Bayram Ali Çetinkaya

MEHMET AKİF (1873-1936) / Rıfat Atay

ZİYA GÖKALP (1876-1924) / Ali Albayrak

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ (1878-1942) / Sabri Yılmaz

ŞİHÂBEDDÎN MERCÂNÎ (1818-1889) / Ramazan Biçer

GASPIRALI İSMAİL BEY (1851-1914) / İsmail Şık

ABDÜRREŞİD İBRAHİM (1857-1944) / İsmail Türkoğlu

MUSA CARULLAH (1875-1949) / İbrahim Maraş

SEYYİD AHMED HAN (1817-1898) / Şaban Ali Düzgün

MUHAMMED İKBAL (1877-1938) / İbrahim Kaplan

MEVDÛDÎ (1903-1979) / Mustafa Sönmez

FAZLURRAHMAN (1919-1988) / Adil Çiftçi

CEMÂLEDDİN EFGÂNÎ (1838-1897) / Hatice Toksöz

MUHAMMED ABDUH (1849-1905) / Mehmet Zeki İşcan

CEMÂLEDDÎN KÂSIMÎ (1866-1914) / Mehmet Kalaycı

SEYYİD KUTUP (1906-1966) / Ömer Faruk Teber

İSMAİL RACİ FARUKÎ (1921-1986) / Mevlüt Uyanık

ALİ ŞERİATÎ (1933-1977) / Şamil Öçal

TUNUSLU HAYREDDİN PAŞA (1822-1890) / Ali Kürşat Turgut

MALİK BİNNEBÎ (1905-1973) / Harun Işık

MUHAMMED ÂBİD CÂBİRÎ (1935-2010) / İbrahim Keskin

Basım Yılı

Baskı

Boyutları

Dili

ISBN

Sayfa Sayısı

Yorumlar

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir