-20%

TÜRKİYE EKONOMİSİ – Kuram -Tarih – Politika

440,00

440,00

Sepete ekle
Şimdi Satın Al
Kategoriler:

Türkiye ekonomisini “yapısal”, “sektörel”, “döngüsel” ve “küresel” konular/sorunlar/meseleler bağlamında ve dört ana kesimde inceleyen elinizdeki bu eser Türkiye’nin her bölgesinden çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan 28 akademisyenin kendi anabilim dalları sınırları içinde yazdıkları 23 farklı bölümden oluşmaktadır.

Kitabın adından da anlaşılacağı gibi, işlenen her konunun önce “kuramsal kavramsal çerçevesi” sunulmuş, ardından Türkiye’yi ilgilendiren “tarihsel gelişmeler” ve “iktisat politikaları” ortaya konulmuştur.

Kitabımızda, benzeri kitaplarda olmayan konulara da yer verilmiştir. Ekonomik büyüme-kalkınma, istihdam-işsizlik, para-enflasyon, yoksulluk-gelir bölüşümü, vergi, bütçe, dış ödemeler, borçlar, tarım, sanayi, hizmetler, enerji, özelleştirme, mali krizler, Avrupa Birliği, nüfus ve göç hareketleri gibi geleneksel konuların yanısıra; ilk olarak burada kamu-özel işbirliği modeli, nükleer enerji, doğal afetler, deprem, terörizm, çevre kirliliği, küresel endeksler, COVID-19 salgını gibi sorunların ve yeni gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerine etkileri de ele alınmıştır. Böylece üniversitelerimizde başta lisans (iktisadi, idari ve siyasal bilimler fakülteleri İİBF-SBF) ve lisansüstü (sosyal bilimler enstitüleri SBE) düzeyindeki öğrencileri ve akademisyenleri olmak üzere tüm okur kitlesinin Türkiye ekonomisini temel ve yan çeperleri ile birlikte tanımalarına ve tartışmalarına katkı sağlanmak istenmiştir.

 

Kesim 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL GÜNDEMİ

 1. İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA / Mehmet Kaya
 2. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK / Bilge Afşar
 3. PARA VE ENFLASYON / İlhan Eroğlu
 4. YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI / Özlem Durgun – İrem Yalkı Berker
 5. VERGİ DÜZENİ / Özge Uysal Şahin
 6. DEPREM VE ETKİLERİ / Beyza Taşkın

 

Kesim 2: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL GÜNDEMİ

 1. TARIM VE GIDA / Halis Akder
 2. SANAYİ VE SANAYİLEŞME / Murat Yülek – Mete Han Yağmur
 3. ENERJİ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ / Tuba Şahinoğlu
 4. MODERN HİZMET SEKTÖRLERİ / M. Behzat Ekinci

 

Kesim 3- TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÖNGÜSEL GÜNDEMİ

 1. BÜTÇE AÇIĞI / İlter Ünlükaplan
 2. ÖDEMELER DENGESİ / Halil Seyidoğlu
 3. İÇ VE DIŞ BORÇLAR / İbrahim Halil Sugözü – Sema Yaşar
 4. ÖZELLEŞTİRME VE UYGULAMALARI / Ayhan Sarısu
 5. KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ / Uğur Emek
 6. MALİ KRİZLER / Erdal Arslan
 7. DOĞAL AFETLER VE YÖNETİMİ / Sevda Akar

 

Kesim 4- TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESEL GÜNDEMİ

 1. NÜFUS VE GÖÇ / Bilge Köksel
 2. TERÖR/İZM VE ETKİLERİ / Serkan Kekevi
 3. ÇEVRE KİRLİLİĞİ / Özlem Kırlı – Cem Baydur
 4. NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ / Şule Ergün – Veda Duman Kantarcıoğlu
 5. AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ / Erol Esen
 6. KÜRESEL ENDEKSLER VE EKONOMİ-POLİTİK GELECEK / İrfan Kalaycı
Basım Yılı

Baskı

Boyutları

Editör

ISBN

Sayfa Sayısı

Yorumlar

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ – Kuram -Tarih – Politika” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir