-20%

HAT SANATI VE HATTATLAR – Sadırdan Satırlara

200,00

Stokta yok

Kategoriler:

Cismanî aletlerle ortaya çıkan rûhanî hendese’ olarak tarif edilen hat sanatı, özü itibariyle ilahî vahyi değeriyle mütenasib bir formda takdim etme gayretlerinin bir neticesidir. Bu yönüyle hüsn-i hat, yazıyı sadece bilgiyi nakleden bir vasıta olmanın ötesine taşıyarak ona estetik ve teknik bir hususiyet kazandırmıştır. İbn Mukle ile başlayan tekamül yolculuğunda Yakût el-Musta’simî ile yeni bir merhale kat eden hüsn-i hat, Osmanlı’da Şeyh Hamdullah ile başlayan hat mektebiyle zirveye ulaşmıştır. Her ekol ve hattatın kendi üslub ve tavrını yansıtmasıyla mütemadiyen yeni formlar kazanan bu sanat, İslam Kültür ve Medeniyetini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olarak temayüz etmiştir.

 

ESERDE YER ALAN MAKALELER

 

HAT SANATININ ORTAYA ÇIKIŞI / Mehmet Yolcu, Ayşe Tokay

HÜSN-İ HATTIN ÜÇ SACAYAĞI: TALİM, MEŞK VE İSTİKAMET/ İsmail Kanbaz

SANAT FELSEFESİNDE, GÜZELLİĞİN İÇSEL NİTELİKLERİ AÇISINDAN HAT SANATI / Osman Mutluel

TEORİ VE PRATİK ARASINDA HAT SANATINDA MODERNİZM/ Abdurrahim Ayğan

ALTIN ORAN MİMARİ VE HAT UYGULAMALARINDA ORAN/ Mehmet Cebe

DİN-SANAT ETKİLEŞİMİ SANAT VE HAT SANATININ İNSANIN RUHSAL TEKÂMÜLÜNE ETKİLERİ / Tahsin Kula

SANATLI YAZMA KİTAPLARDAN EN’ÂM-I ŞERÎFLER VE ÖZELLİKLERİ/ Mehmet Memiş

HARPUT ULU CAMİ MİNBERİNİN HAT SANATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ/ Orhan Altuğ

HAT SANATI PENCERESİNDEN BİR KİTÂBENİN FARKLI ZAMANLARDAKİ YOLCULUĞU / Elif İlter

MÜDERRİS HACI RÂGIB EFENDİ (1786-1848) VE RÂGIBİYYE CAMİİ KABRİSTANI KİTABELERİ / Uğur Yiğiz

BALIKESİR KENT MERKEZİNDE BULUNAN ANITSAL CAMİLERDEKİ KİTABE VE HAT ESERLERİNİN İNCELENMESİ (ZAĞNOS PAŞA CAMİİ ÖRNEĞİ) / Mustafa Polat

HAT SANATINDA KULLANILAN HADİSLERDEN ÖRNEKLER/ İbrahim Aydın

ABBÂSÎLERDE SİYASİ OLAYLAR GÖLGESİNDE BİR HATTAT: İBN MUKLE / Mutlu Saylık

ÇİN MÜSLÜMANLARININ HAT SANATINA KATKISI / Seyfettin Erşahin

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE DİYARBEKİRLİ HATTATLAR / Abdülaziz Yatkın

DİYARBAKIR KİTABELERİNDE ADI GEÇEN HATTATLAR VE BU KİTABELERİN ÖZELLİKLERİ / İrfan Yıldız

DİYARBEKİRLİ GAYRİMÜSLİM HATTATLAR VE HAT ÇALIŞMALARINDAN BAZI ÖRNEKLER / Abdülaziz Yatkın

HATTAT ŞAİR KÂMÎ’NİN KAYIP ESERİ “HUTÛT-I MÜTENEVVİ‘A”/Mustafa Uğurlu Arslan

DİYARBAKIRLI HATTAT BEKİR SIDKI BEY HAYATI VE YAZDIĞI MUSHAF/ Saddam Çokur

MUHAMMED TÂHİR EL-KÜRDÎ: HATTATLIĞI VE “MEKKE-İ MÜKERREME MUSHAF”I / Nurullah Yılmaz, Edip Yılmaz

HATTAT HACI ŞÜKRÜ EFENDİ (1893-1964) VE HAT ÇALIŞMALARINDAN BAZI ÖRNEKLER / Siraceddin Öztoprak

KÜÇÜK ŞEHİR TOKAT’IN BÜYÜK HATTÂTI MUSTAFA KAR / Nesibe Han

Basım Yılı

Baskı

Boyutları

Editör

ISBN

Sayfa Sayısı

Yorumlar

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“HAT SANATI VE HATTATLAR – Sadırdan Satırlara” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir